Projektide logi

Jooksvad projektid. Kirjeldused ja pildid.

Grossi pood. Bussipeatus.

Peatus Põlva.

Katlamaja konstruktsioonide projekteerimine. Hakkehoidla, korstna vundament.

Tehnoülevaatuse raudbetoonist hoolduskanalid. Veoautode ja sõiduautode liinid. Piduristendid (BD 640), lõtkutesterid (GST 651). Kanali servade palistamine – metallist piirded. Hoolduse ajaks ülestõstetavad metalltrepid. Trapid, kaabliavad, valgussüvised. Kiudbetoonpõrand. Veetiheduse tagamine. Betoonilisand Xypex C-1000 NF. Hüdroisoleerimine. Paisuv vuugitihend. Kessoon. Paigaldusvann.

Raudbetoonist kanalid. Tehnoülevaatus.Betoonpõrand.
Tehnoülevaatuse kanalid.