Projektide logi

Jooksvad projektid. Kirjeldused ja pildid.

Katlamaja konstruktsioonide projekteerimine. Hakkehoidla, korstna vundament.

Tehnoülevaatuse raudbetoonist hoolduskanalid. Veoautode ja sõiduautode liinid. Piduristendid (BD 640), lõtkutesterid (GST 651). Kanali servade palistamine – metallist piirded. Hoolduse ajaks ülestõstetavad metalltrepid. Trapid, kaabliavad, valgussüvised. Kiudbetoonpõrand. Veetiheduse tagamine. Betoonilisand Xypex C-1000 NF. Hüdroisoleerimine. Paisuv vuugitihend. Kessoon. Paigaldusvann.

Raudbetoonist kanalid. Tehnoülevaatus.Betoonpõrand.
Tehnoülevaatuse kanalid.