Lingid

Koostööpartnerid masinaehituse vallas: Hanmet OÜ, Mehhanism OÜ

Olen nendega koostöös projekteerinud objekte, mis minu jaoks otseselt tavapäraste projekteerimise valda ei kuulu.

Näidisobjekt: konteinerkatlamaja ümbritseva teraskarkassi projekteerimine.