Tehtud tööd

Projekteerimise lähteülesandeks on tarvis vähemalt eskiisi. Ehitusloa tasemel projektdokumentatsioon on loomulikult eelistatum. Tuleb arvestada sellega, et väiksemate ehitiste korral tuleb lahendada mitu etappi korraga. Kui lahendatakse mitu etappi korraga, siis peab Ehitajal olema konstruktivse lahenduse koha kindel visioon – raudbetoonposte ei saa meelevaldselt teraspostideks ümber vahetada. See on kulukas nii ajaliselt kui rahaliselt. Heast lähteinfost tunnen tihti puudust.

Tööprojekti tegemise paradoks seisneb selles, et see staadium on jooniste hulgalt ja detailsuselt kõige mahukam, kuid aega on projekteerimiseks kõige vähem. Hiljutisel EKEL-i EVS 915 alasel koolitusel anti mõista, et EP-PP-TP suhe on ca. 40/40/20 – minu arvates on see valehinnag. Võin protsentidega eksida, aga põhimõte jääb samaks – TP osakaal on oluliselt kaalukam.

Soovitan Tellijal anda projekteerijale mõistlik tähtaeg koos vahetähtaegadega. Kui kasutatakse sõnaühendit ASAP, tähendab see seda, et varasemates staadiumites on sisuline töö tegamata jäänud.

Üritan püsida oma liistude juures. Valin väga hoolikalt, milliseid objekte ja kellega neid ette võtan. Kui soovid tellida mobiilimasti konstruktsioone, siis pean viisakalt keelduma. On võimalik, et just Teile tehakse erand.

Tööprotsessi käigus on tarvis anda kiiret ja konstruktiivset tagasisidet. Kui kõik lahendused automaatselt sobivad ja ühtegi vastuolu projekteerimise käigus välja ei tule, siis loen seda halvaks oomeniks.

Teras, sokkel, vundament. Kui arvutused ja 3D mudel on tehtud, võib tootejoonised teha Teie koostööpartner.

Eelprojektist terase tootejoonisteni. Vahepealsed sammud on rangelt soovitatavad.

Panen omavahel sobima ankrupoldid ja tallaplaadid, postid ja fermid. Arvutan välja kriitilised temperatuurid. Annan välja poldikomplektide (EN 15048) spetsifikatsiooni. Ärge unustage polte tuletõkkevõõbaga värvida!